Conduce Masoneria Lumea ? Adevarul dintre mit si realitate

Bună ziua sau bună seara stimaţi concetăţeni, iubiţi video-spectatori!

Începem să ne obişnuim pentru că este al cincilea vlog în care eu, Generalul (r) Bartolomeu Constantin Săvoiu, doresc să vă transmit pasiunea mea pentru un ideal moral, spiritual, uman, pasiune care este legată de două fire conducătoare: Dumnezeu şi Patria, Patria noastră România.

În celelalte patru vloguri precedente v-am vorbit despre Ţara Sfântă, călătoriile făcute în jurul Mediteranei şi, în primul vlog, v-am prezentat năzuinţele mele pentru ţara mea, România.

Cu câteva zile în urmă asistam la o discuţie şi, într-un cerc destul de intelectual, auzeam diverse păreri: unii spuneau că Masoneria conduce omenirea şi, vă spun sincer, ascultam cu amuzament diferitele opinii.

Şi aşa m-am hotărât ca în acest cel de-al cincilea vlog şi în următorul să vă vorbesc despre această temă, abordând de asemenea, ca de obicei, problemele politice româneşti şi internaţionale, cele spirituale, precum şi ansamblul vieţii înconjurătoare, în care doresc să fiţi şi voi angajaţi cu pasiune, fiecare în funcţie de capacităţile şi dorinţa lui.

Vreau să răspund la multe întrebări care sunt puse, din necunoaştere, din ignoranţă, iar alteori chiar din rea voinţă.

Înainte de toate îmi pun acest colan, care este colanul de Mare Maestru. Eu, Generalul (r) Bartolomeu Constantin Săvoiu, am 41 de ani de Francmasonerie şi sunt Suveran Mare Comandor Mare Maestru al Marii Loji Naţionale Române 1880, cea mai veche Obedienţă masonică.

Acest colan conţine mai multe însemne masonice, în primul rând gradul 33 care în sistemul Ritului Scoţian Antic şi Acceptat este strâns legat de creştinătate. Dacă veţi merge la Putna veţi vedea o scară de 33 de grade. Este prezent apoi vulturul cu două capete, pe care îl veţi regăsi în toate bisericile, fiind simbolul legăturii noastre de nezdruncinat cu credinţa creştină şi bineînţeles triunghiul, această extraordinară figură geometrică care înseamnă Trinitatea.

Dar, în primul rând, ce înseamnă Masoni? Auzim în dreapta şi în stânga: “masoni buni, răi, conduc, nu conduc lumea”. Dar ce fac, cine sunt?

Voi începe prin explicarea termenului, foarte simplă. « Mason » înseamnă « zidar » (franc-maçon în franceză, freemason în engleză, Freimaurer în germană, libermuratore în italiană). Este vorba despre oameni care de mii de ani au clădit construcţii care, în imensa lor majoritate, au fost dedicate lui Dumnezeu, Creator al Văzutului şi Nevăzutului, invizibil dar prezent peste tot, Creatorul nostru pe care noi, aceşti zidari deveniţi speculativi, îl numim Marele Arhitect al Omenirii. Nu este un Dumnezeu inventat de noi, este unicul Dumnezeu, dar pentru a nu supăra pe nimeni este această vocabulă care înglobează această semnificaţie a Creatorului ! De-a lungul milenilor care au trecut, oameni iscusiţi, începând ca ucenici, mai târziu devenind mai pricepuţi, calfe, iar apoi maeştrii, au creat piramide, temple, catedrale şi biserici. Iar aceşti oameni iscusiţi, pe măsură ce înaintau în cunoaştere, se ridicau în grade (ucenicii începeau prin a ciopli piatra brută, după aceea o vor şlefui, ajungând să creeze aceste lucruri extraordinare ale căror secrete nu le ştim nici până azi, de la bolţile catedralelor până la fabuloasele piramide ori templele incaşe din Peru, la cele maiaşe sau la extraordinarele construcţii care sunt în insule sau în Africa şi Asia).

Secolele trec şi ne apropiem de epoca mai modernă. Începând cu anii 1100, 1200, 1300 aceşti iscusiţi creatori, zidari, care puteau să circule liberi în Europa şi în lume (de aici derivând şi titulatura de Freimaurer, freemason) încep să termine aceste edificii şi încet-încet, în jurul lor, în jurul barăcilor lor (să nu uităm că edificarea unei catedrale dura secole uneori – Notre Dame din Paris 200 de ani, Sagrada Familia din Barcelona nici în prezent nu este terminată) vin oameni care să îi asculte şi încetul cu încetul aceste loji sau ateliere devin din operative speculative. Vom avea nenumărate dovezi ale acestor loji speculative, primele scrise fiind în Scoţia. Aceasta ne permite să demontăm această impostură, poate chiar farsă, care susţine că Anglia este creatoarea Masoneriei moderne speculative. Este fals, o mare minciună, o mare impostură că 1717 ar fi data creării Masoneriei speculative! Nimic mai fals în afara faptului că a servit scopurilor coloniale, imperialiste ale Regatului Angliei.

Primele documente o datează din 31 iulie 1599 la Edinburgh. Aici va fi prima şi cea mai veche arătată în documente, loja Saint Mary Chapel. Între 1599 la Edinburgh până în 1707 s-au creat 26 de loji speculative la Glasgow, Perth, Aberdeen, Inverness, Hamilton, etc. Toate aceste loji erau speculative, fiind formate din pastori (preoţi), neguţători, medici, nobili care lucrau la iubirea aproapelui, la crearea unui templu interior şi nu de zidărie. Ce făceau aceşti zidari deveniţi speculativi ? Nu mai lucrau cu mâna, lucrau cu mintea şi cu sufletul pentru a crea o masonerie speculativă în folosul societăţii. Ştiţi care este secretul acestor zidari speculativi din toate profesiile? De a-şi crea templul lor interior, de a fi mai buni pentru o mai bună societate. Deci, între 1599 şi 1707 în Scoţia se crează 26 de loji speculative. Mai târziu, în 1717, la Londra, patru loji îşi vor crea o Mare Lojă a Londrei, ceea ce reprezintă doar o etapă în construirea acestei Masonerii speculative. Mult mai târziu, în 1813, se va crea pe 27 decembrie o Mare Lojă Unită a Angliei şi aceasta pretinde acum cu emfază că ar fi Loja-Mamă a Lumii. Fals, fals, fals!

Dar aceste loji în care oameni de bună credinţă se adunau şi lucrau pentru folosul societăţii se vor întinde peste tot şi vom avea şi în Ţările Române în 1732 prima lojă a unui mare voievod, Vodă Mavrocordat, care a domnit de 8 ori: de 4 ori în Ţara Românească şi de 4 ori în Moldova, fiind unul dintre cei mai luminaţi principi fanarioţi.

Masoneria este legată de un număr foarte mare de lucrări – Constituţii – care se constituie în nişte pietre de hotar ale acestei societăţi iniţiatice. Şi ce se spune în aceste Constituţii, din 1723: “un mason este obligat, prin calitatea sa, să se supună legii morale şi dacă înţelege bine arta, el nu va fi niciodată un ateu stupid, nici un libertin nereligios”. Nu poţi fi mason dacă nu eşti credincios. Şi se continuă: “dar deşi în vremurile vechi masonii au fost obligaţi în fiecare ţară să fie de religia acelei ţări sau naţiuni, oricare ar fi fost acea, acum gândim că este mai oportun să-i obligăm doar la acea religie asupra căreia toţi oamenii sunt de acord, lăsând opiniile deosebite, ceea ce înseamnă a fi om bun şi iubitor de adevăr sau om de onoare şi cinstit, indiferent de denumire sau convingeri religioase prin care se pot deosebi. Masoneria devine centru de uniune şi mijlocul de a concilia adevărata prietenie între persoane care altfel ar fi trebuit să rămână veşnic despărţite una de alta”.

Deci Masoneria este o societate iniţiatică, filosofică în care toţi oamenii de bună credinţă, bărbaţi şi femei, se reunesc în respectul unei credinţe divine, al unui Unic Dumnezeu pe care îl numim Yahve, Gott, Dieu sau Allah. Nu poţi să fii mason dacă nu eşti credincios! Oameni din diferite domenii, de la cei mai mari până la cei mai mici, au făcut, fac şi vor face parte. Printre aceştia îi enumăr pe Regele Eduard al VIII-lea al Marii Britanii, pe Împăratul Frederick al II-lea al Sfântului Imperiu Roman de Naţiune Germană şi rege al Prusiei, Regele Suediei Oscar al II-lea şi Împăratul Germaniei Frederic Wilhelm. Câţiva dintr-o listă fără sfârşit care purtau simplul şorţ de ucenic sau de calfă. Ce înseamnă acest şorţ? Înseamnă că în Masonerie nu rangul, ierarhia profană, bogăţia conduc. Conduce bogatul sufleteşte, omul care are o morală şi o putere a conştiinţei în folosul societăţii. Este ierarhia valorii, a spiritului! Împăraţi sau regi, toţi suntem egali, iar cei care conduc şi vor fi sus trebuie să aibă suflet şi iubire de aproape. Acesta este marele secret al Masoneriei.

Voi continua spunându-vă că nu numai împăraţi şi regi au făcut parte, ci şi de la Alexandru Ioan Cuza la Kogălniceanu, paşoptişti, Golescu, Alecsandri, toate realizările din secolul XIX au fost făcute de masonii români. Ei au creat aceste instituţii extraordinare de până la Primul Război Mondial.

Din cei 44 de preşedinţi americani o treime au fost francmasoni, începând cu George Washington, urmat de James Monroe, Andrew Jackson, James Polk, James Buchanan, Andrew Johnson, James Garfield, William McKinley, Theodore Roosevelt (a nu se confunda cu Franklin Roosevelt), William Howard Taft, Warren Harding, Franklin Delano Roosevelt, Harry Truman, Gerald Ford şi a fost menţionat şi David Rice Atchison care a fost Preşedinte pentru o zi, pe 4 martie 1849. Deci, 15 Preşedinţi din 44 !

Ronald Reagan a fost de asemenea Mason Onorific, iar Bill Clinton a făcut parte în tinereţe dintr-un ordin masonic.

Aş dori de asemenea să clarific o problema: poate aţi auzit în jurul Dvs. vorbindu-se de masoni regulari şi iregulari. Vă spuneam că Masoneria se dezvoltă de-a lungul secolelor şi găsim primele mărturii de masoni deveniţi speculativi în Scoţia. Până în 1877 era o puternică Obedienţă masonică (Obedienţa este o organizaţie masonică compusă din mai multe loji, minimum 3 loji şi aceasta, în mod generic, pot avea două nume : Mare Lojă sau Mare Orient ; mai există şi denumirea de Ordin Masonic, ş.a.m.d.), Marele Orient al Franţei, care conducea puţin lumea întreagă. În secolul al XIX-lea există Loji peste tot: Olanda, Belgia, Franţa, Principatele Române, Rusia, America Latină, America de Nord, Asia, Africa. Ca praful de pulbere se răspândise această extraordinară societate filosofică şi umană în serviciul oamenilor. În 1877, Marele Orient al Franţei care avea în primul articol al Constituţiei credinţa în Marele Arhitect al Universului, în Dumnezeu, scoate această cerinţă la presiunea celor de stânga, numiţi atunci radicali. Începând cu anul următor, Marea Lojă Unită a Angliei, care era mult mai discretă, se va considera singura Obedienţă care recunoaşte obligaţia credinţei în Dumnezeu, în Marele Arhitect al Universului şi începând cu 1878 va lua un fel de conducere de facto a Masoneriei universale. Dar lucrurile se schimbă după Primul şi al Doilea Război Mondial, iar lojile din lumea întreagă nu mai pot accepta o aşa-zisă conducere unică, adică un şef şi toţi ceilalţi nişte servitori: dacă eu nu îţi dau binecuvântarea, nu eşti adevărat mason! Fals, fals, fals!

Toţi masonii sunt obligaţi să aibă Cartea Sfântă, Biblia. Nu se intră în Obedienţă fără a jura pe Biblie. Mai mult, noi facem ceea ce nu face nicio altă organizaţie a ţării: jurăm pe Biblie şi pe drapelul României. Eu, ca ofiţer, fiind în timpul regimului comunist, am jurat numai pe drapel. Acum jurăm şi pe Biblie, obligat, să ne dăm şi sângele şi viaţa pentru ţara noastră !

Masoneria se dezvoltă, suntem aproape 10 milioane de oameni, bărbaţi şi femei, iar această masonerie aşa-zis « regulară » a scăzut foarte mult, în Anglia ajungând de la 2 milioane la începutul secolului la aproape 230.000 de francmasoni. Deci, marea majoritate, peste 60% din Masoneria mondială (America Latină, Asia, Europa) este formată din masoni liberi şi independenţi care nu depind decât de Dumnezeu şi de iubirea faţă de ţara lor.

În vlogul următor vă voi vorbi despre relaţiile Masoneriei cu Biserica Romano-Catolică. Nu avem probleme cu riturile protestant şi ortodox. Voi aborda de asemenea rolul femeilor, surorile noastre, în această extraordinară aventură umană şi spirituală care este Masoneria.

Vă mulţumesc şi continuaţi să faceţi “share” şi dacă aveţi întrebări sau păreri, nu ezitaţi să mi le transmiteţi! Pe curând şi la revedere!

 

Varianta Video :

 

Comentarii